SINERGI
Saturday, July 03, 2004 (10:39:41)

Posted by SALIB

"Jika dua orang dari padamu di dunia ini sepakat meminta apa pun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga" (Matius 18:19).

Diceritakan 2 kuda penarik beban di Kanada. Satu kuda dapat menarik 5 ton, sedangkan satunya lagi dapat menarik 4 ton. Bila mereka disatukan, Anda pasti berharap bahwa mereka dapat menarik 9 ton beban. Ternyata tidak! Bila mereka disatukan, ternyata mereka dapat menarik beban seberat 13 ton!

Prinsip ini dikenal dengan sinergi. Sedangkan definisi sinergi sendiri adalah interaksi dua atau lebih kekuatan, sehingga kombinasi ini menghasilkan kekuatan yang lebih besar daripada jumlah dari masing-masing kekuatan itu.

Prinsip ini membuktikan bahwa kesatuan merupakan cara untuk menghasilkan kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang kita harapkan.

Prinsip kekuatan sinergi ini dapat kita lihat dalam doa sepakat. Doa pribadi memang perlu dan kekuatannya juga hebat, tetapi bila doa itu dilakukan oleh dua orang dengan sepakat, maka kekuatannya akan lebih dahsyat lagi. Apa yang Yesus maksudkan adalah, ada kuasa di dalam kesatuan. Sebab ayat 20 dikatakan bahwa 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Nya, Yesus akan hadir di tengah-tengah mereka. Ya, ada kekuatan yang lebih besar bila kita berdoa dengan beberapa orang dalam kesatuan daripada berdoa seorang diri.

Alkitab berkata, "Dan bilamana seorang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali tiga lembar tak mudah diputuskan" (Pkh. 4:12). Apa yang dimaksud dengan tali tiga lembar?

Bila satu orang dapat dikalahkan, dua orang dapat bertahan, tetapi tiga orang yang bersatu akan menghasilkan kekuatan yang hebat. Siapakah oknum ke-3 itu? Dia adalah Allah sendiri. Bila Anda bersekutu dengan beberapa orang, dan di tengah-tengah persekutuan itu ada kehadiran Yesus, maka kekuatan yang dihasilkan itu amatlah dahsyat.

Anda ingat dengan Sadrakh, Mesakh, dan Abednego? Tiga orang ini bersatu untuk menghadapi perapian yang menyala-nyala (Dan. 3), tetapi kesatuan mereka tidak ada artinya bila tidak ada Oknum lain yang ditambahkan di antara mereka. Apabila Oknum itu ditambahkan kepada mereka – yang rupanya seperti "anak dewa" – maka api itu tidak dapat membakar anak-anak muda tersebut. Siapakah yang rupanya seperti "anak dewa" tersebut? Dia adalah Yesus sendiri.

Begitu juga dengan prinsip pernikahan. Dua orang yang disatukan belumlah cukup. Sebab dua orang tersebut tidaklah dapat disebut dengan "tali tiga lembar". Harus ada Allah di tengah-tengah mereka supaya mereka menjadi tim yang kuat!

Anda ingin menjadi tim yang kuat? Undanglah Yesus masuk dalam keluarga, gereja, atau komunitas di mana Anda berada. Dan jagalah kesatuan hati Anda supaya doa-doa yang Anda panjatkan menghasilkan dampak yang hebat.(© salib.net)

Tim yang terkuat adalah tim yang menyertakan Yesus di dalamnya.

Content received from: salib.net - Mewartakan Salib dari Golgota, http://www.salib.net